Doel Stichting Kwagala Foundation

Maatschappelijke en sociale projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uitgangspunt bij de realisatie van de doelstelling is om met elkaar te werken aan de “Subtainable Development Goals”, zoals die door de VN thans zijn opgesteld dan wel in de toekomst nog worden opgesteld.

Kwagala richt zich voornamelijk op gezondheidszorg en inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.

Sinds 2015 is het hoofddoel van Stichting Kwagala Foundation het ondersteunen van NGO More Africa op Zanzibar, Tanzania. Dit doet Kwagala door fondsenwerving in NL en More Africa met raad en daad te ondersteunen.

Stichting Kwagala blijft dit doen tot het moment dat More Africa zelfstandig is.