More Africa

More Africa biedt speciaal onderwijs, fysiotherapie, dagbesteding en medische zorg aan kinderen
en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking op Zanzibar.
De kinderen die More Africa onder haar vleugels heeft, worden op Zanzibar niet aangenomen op
de lokale overheidsscholen door hun beperking.

Doel
Het hoofddoel van More Africa is de speciale school, welke ieder kind het recht op educatie,
therapie en een betekenisvolle dagbesteding biedt, ongeacht (on)mogelijkheden. More Africa
biedt een kleuterschool, basisschool, advanced groep, dagbesteding en fysiotherapie afdeling.
Hiernaast biedt More Africa werkervaringsplekken aan in de eigen organisatie gericht op bar/
restaurant, receptie, housekeeping en beveiliging voor jongeren vanaf 16 jaar.
Op Zanzibar is onderwijs, begeleiding of therapie voor kinderen/jong volwassenen met een
beperking niet vanzelfsprekend. More Africa biedt deze kinderen en jong volwassenen de
mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen in een bekende en veilige omgeving. More Africa werkt met
individuele zorgplannen en alle kinderen hebben hun eigen persoonlijke doelen waar dagelijks aan
gewerkt wordt.

Speciaal onderwijs

More Africa biedt speciaal onderwijs op maat voor alle kinderen. Dit betekent dat we werken met een nursery, primary, advanced en dagbesteding groep. Alle kinderen hebben hun eigen persoonlijke zorgplan, waarin korte en langetermijndoelen staan geformuleerd. Iedere dag wordt gewerkt aan alle doelen en hier wordt ook dagelijks op gerapporteerd. Aan het eind van iedere maand worden evaluaties gemaakt en iedere drie maanden worden de doelen
geëvalueerd en waar nodig aangepast. Hierdoor wordt de voortgang van de kinderen gemeten.

Fysiotherapie

More Africa biedt naast speciaal onderwijs ook fysiotherapie. Er is een speciale fysiogroep met kinderen met ernstige Cerebrale Parese (hersenverlamming). Deze kinderen zouden in Nederland vanaf dag 1 onder begeleiding staan, maar op Zanzibar zijn er helaas geen mogelijkheden voor deze kinderen. More Africa biedt met name bewegingservaringen en zintuigstimulering voor deze kinderen. Hiernaast is het enorm belangrijk om bij deze kinderen te behouden wat behouden kan worden.

Medische zorg

De gezondheidszorg op Zanzibar is erg slecht en er is onder de lokale bevolking ook niet veel kennis op dit gebied.
Ouders willen vaak het beste voor hun kind, maar weten niet waar ze heen moeten. Er bestaan nog lokale
“klinieken” waar mensen bij een witchdoctor terecht komen. Epilepsie wordt bijvoorbeeld gezien als de duivel die
zich openbaart in iemands lijf. Er zijn op Zanzibar nog complete rituelen voor om die te verdrijven.
Het is moeilijk om de ouders te laten inzien dat “wij” in het westen hier andere verklaringen voor hebben.
Er kunnen hier op Zanzibar geen echte diagnoses voor gesteld worden, vanwege gebrek aan apparatuur. Daarom
nemen wij onze kinderen mee naar het vasteland voor check-ups.
Daarna komt het volgende probleem: medicatie. Geld.
More Africa betaald alle kosten voor medicatie, checkups etcetera. More Africa gaat ook mee met de afspraken, om
er ten eerste zeker van te zijn dat men echt gaat, ten tweede om goed op de hoogte te blijven van wat de artsen
zeggen en ten derde om de ouders en het kind bij te staan en waar nodig meer uitleg te geven. Hiervoor zoekt
More Africa gerichte fondsen

Dagbesteding

Begin 2019 is het More Africa Guesthouse geopend, waar toeristen kunnen verblijven en door hun verblijf
rechtstreeks aan het project doneren.
Enkele van de 16+ jongeren worden ingewerkt in het guesthouse om op deze manier een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan de maatschappij en de community. De jongeren hebben een zinvolle dagbesteding en More
Africa hoopt hiermee op de lange termijn te bereiken dat het binnen de community een minder taboe wordt
wanneer je een beperking hebt. Zelfs met een beperking kun je een belangrijke spil zijn in deze samenleving!